Posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA Operativno-komunikacijskom centru Bosne i Hercegovine

Posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA Operativno-komunikacijskom centru Bosne i Hercegovine

Studenti treće i četvrte godine Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu su 13. i 14. decembra 2021. godini posjetili Operativno-komunikacijski centar Bosne i Hercegovine. Ova studijska posjeta realizovana je u okviru predmeta „Krizni menadžment“ prvog ciklusa studija i „Operativni centri i komunikacijski sistemi“ integrisanog studija Upravljanje u kriznim situacijama. Studenti su u pratnji asistenta Kenana Hodžića obavili posjetu Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine u cilju upoznavanja sa stanjem i aktivnostima Sektora za zaštitu i spašavanje i Operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine. 

Studentima je predočen rad Operativno-komunikacijskog centra, oblasti i organizacija djelovanja te načini funkcioniranja u svakodnevnom operativnom prikupljanju i razmjeni informacija sa učesnicima zaštite i spašavanja.

Kroz odgovore na postavljena pitanja, studenti su dobili uvid u osnovne izazove sa kojima sa nosi OKC BiH u svom radu, pri čemu je poseban osvrt posvećen prednostima upotrebe NICS sistema.  

Posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA Operativno-komunikacijskom centru Bosne i Hercegovine
Posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA Operativno-komunikacijskom centru Bosne i Hercegovine
Posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA Operativno-komunikacijskom centru Bosne i Hercegovine
Posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA Operativno-komunikacijskom centru Bosne i Hercegovine