Posjeta delegacije Općine Novo Sarajevo Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Posjeta delegacije Općine Novo Sarajevo Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

U posjeti Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 31. 05. 2021. godine boravila je delegacija Općine Novo Sarajevo na čelu sa načelnikom dr. Hasanom Tanovićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća Robertom Plešeom.
U toku sastanka razgovaralo se o zajedničkim projektima od obostranog interesa koji bi se trebali realizirati u narednom periodu.
Dogovorena je saradnja i podrška Općine Novo Sarajevo u realizaciji projekta utopljavanja zgrade Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.