Pijanista Bartolomej Stanković gostuje na Muzičkoj akademiji UNSA: predavanje i koncert povodom 90. obljetnice rođenja kompozitora Vojina Komadine

Pijanista Bartolomej Stanković gostuje na Muzičkoj akademiji UNSA: predavanje i koncert povodom 90. obljetnice rođenja kompozitora Vojina Komadine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Muzikološkim društvom FBiH organizira gostovanje Bartolomeja Stankovića, bosanskohercegovačkog pijaniste i profesora na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji će u četvrtak, 30. novembra 2023. godine, u Koncertnoj sali “Cvjetko Rihtmanodržati predavanje i koncert klavirskih djela kompozitora Vojina Komadine u čast 90. obljetnice njegovog rođenja.

Predavanje će početi u 17:30, a koncert u 19:00. 

Ovaj događaj realizira se u sklopu umjetničko-istraživačkog projekta “Performativni modeli u interpretaciji novih tehnika u klavirskoj literaturi internacionalnih i bosanskohercegovačkih kompozitora 20. i 21. stoljeća koji se sprovodi uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Ulaz je slobodan.

 

Kompozitor akademik Vojin Komadina, rođen je 08. novembra 1933. godine u Karlovcu, kao najmlađi, treći sin u uglednoj građanskoj porodici. Školovao se u Beogradu (Muzička škola “Stanković”), gdje je započeo i studij kompozicije na Fakultetu muzičkih umetnosti (FMU) u razredu Mihovila Logara. Diplomirao je kompoziciju kao prvi student kompozicije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u razredu Božidara Trudića.

Duži niz godina djelovao je kao profesor Harmonije i drugih stručnih predmeta na Srednjoj muzičkoj školi u Tuzli, te je ostvario i veoma uspješnu saradnju sa Pionirskim pozorištem, KUD-om “Mitar Trifunović-Učo”, kao i Narodnim pozorištem u Tuzli. Komadina je od 1966. do 1975. godine bio urednik muzičkog programa Radio-televizije Sarajevo. Istovremeno je bio angažovan kao spoljni saradnik na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, gdje je od 1975. do 1983. godine djelovao kao profesor na predmetima Kompozicija i Orkestracija. Predavao je i u Podgorici (kasnije u Cetinju), a bio je i prvi dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Odgojio je niz uspješnih i u svijetu cijenjenih kompozitora nove generacije, a jedan od njih je i Asim Horozić.

Ostvario je bogat kompozitorski opus od preko 200 djela, koji obuhvata različita muzička područja kao što su muzika za djecu, instrumentalna, vokalna i muzika za orkestre, elektroakustička muzika, kao i scenska muzika. Dobitnik je velikog broja uglednih nagrada i priznanja, poput Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva (balet “Satana”) i Nagrada 27. jul (za ukupan stvaralački rad).

Komadina je pored kompozitorskog i pedagoškog rada, aktivno djelovao u institucijama poput Udruženja kompozitora BiH (predsjednik), Savez organizacija kompozitora Jugoslavije (predsjednik), Akademija nauka i umjetnosti BiH (dopisni član), Akademija nauka i umjetnosti RS (generalni sekretar).

Preminuo je 09. februara 1997. godine u Beogradu. Od 2017. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu održava se manifestacija “Dani Vojina Komadine”, a od 2019. godine i naučni skup SITUMS (“Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu”), na kojem je jedna od sesija posvećena životu i djelu Vojina Komadine.

Više informacija: http://www.vojinkomadina.com.

 

Bartolomej Stanković je  bosanskohercegovački pijanist i vanredni profesor na Katedri za klavir Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Muzičko obrazovanje započeo je u klasi prof. Bahrije Šabanović u Visokom (1997), a Srednju muzičku školu Sarajevo završava u klasi prof. Angeline Bojović-Pap (2006). Magistrirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. em. Pavice Gvozdić (2011). Postdiplomski studij završio je u klasi pijaniste Federica Gianella na Steinway Academy u Veroni (2012).

Usavršavao se na seminarima eminentnih klavirskih pedagoga: A. Pisarev, G. Gruzman, N. Grubert, P. Eicher, J. J. von Armin, A. Čarkić, J. Pavić, G. Vidović i A. Dindo. Dobitnik je brojnih nagrada na državnim i internacionalnim takmičenjima, kao i Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za projekt “KLAVIR – kroz historiju i građu”.  

Održao je preko 70 solističkih koncerata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj, a kao solist nastupao je uz Dubrovački simfonijski orkestar (Tvrđava Revelin, Dubrovnik), Kamerni simfonijski orkestar Zenica (Bosansko narodno pozorište, Zenica), a sarađivao je i sa Sarajevskom filharmonijom (Narodno pozorište, Sarajevo). Predstavio se na različitim festivalima poput Muzičkog biennala u Zagrebu, “Fortepiano” u Podgorici, “Rijeka EU2020” u Rijeci, “Baščaršijske noći” u Sarajevu, “Dani Vojina Komadine” u Istočnom Sarajevu, “Metaworld” u Beogradu i “Mostarsko proljeće” u Mostaru.

Izdavačka kuća Nota Bene Records (Zagreb) objavila je njegova tri nosača zvuka – kompakt diskove “Balkan Madness BH edition”, “Voyage” i “Resonance” sa djelima odabranih bh. kompozitora (2018, 2020, 2021). Snimljena djela za klavir, ukupno 33 bosanskohercegovačka kompozitora, osim u fizičkom izdanju, objavljena su i na brojnim digitalnim platformama.

Više informacija: www.bartolomejstankovic.com.

Vojin Komadina
Vojin Komadina
BARTOLOMEJ STANKOVIĆ (photo credit: Velija Hasanbegović)
BARTOLOMEJ STANKOVIĆ (photo credit: Velija Hasanbegović)
Bartolomej Stanković - predavanje i koncert povodom 90. obljetnice rođenja kompozitora Vojina Komadine