Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Nasira Muftića, LL.M.

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

O B A V J E Š T E N J E

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata Nasira Muftića, LL.M. pod naslovom „Građansko pravo i umjetna inteligencija: prema održivom pravnom okviru i pitanju odgovornosti“ za

 

ponedjeljak, 27.06.2022. godine u 12:00 sati.

 

Komisija za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije kandidata Nasira Muftića, LL.M. pod naslovom „Građansko pravo i umjetna inteligencija: prema održivom pravnom okviru i pitanju odgovornosti“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-119/21 od 28.04.2021. godine, u sastavu:

 

  1. prof. dr Iza Razija Mešević, predsjednica
  2. prof. dr Cristiane Wenderhost, mentorica i članica
  3. prof. dr Meliha Povlakić, komentorica i članica
  4. prof. dr Almedina Šabić Učanbarlić
  5. prof. dr Darja Softić Kadenić

 

Prezentacija radne verzije navedenog naslova će se održati online, putem Microsoft Teams-a. Obavještenje o prezentaciji radne verzije oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta.

                                                                                               

Služba za nastavu i studentska pitanja

Odjel za rad sa studentima II i III ciklusa studija