Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Jelene Jovanović, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

1