Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije Ante Perčina, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

13.11.2023. godine u 13:00 sati u Sali PDS

 

KANDIDAT: Ante Perčin, MA

TEMA: „SIGURNOSNI UČINCI, DOSEZI I OGRANIČENJA SINERGIJSKOG ASPEKTA PRIVATNE I JAVNE SIGURNOSTI U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE  I ZEMLJAMA U OKRUŽENJU“

KOMISIJA:

  1. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;
  2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije“, član/mentor;
  3. Dr. Edita Hasković, doktor sigurnosnih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član;

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo