Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Enise Bajraktarević

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

 

O b a v i j e s t

 

DOKTORSKA  DISERTACIJA – III CIKLUS STUDIJA

 

 

Mr. Enisa Bajraktarević branit će na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom SociolingvističkiopisgradaSarajevau 20. stoljeću. Odbrana je zakazana za 28. 02. 2024. godine u 12 sati, sala br. 82/I.

 

 

 

Pristup odbrani je slobodan.