Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Emine Smajić

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

da će se u ponedeljak 27.06. 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija održati odbrana Doktorske disertacije:

• mr. Emina Smajić,  branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

Značaj primjene metodologije interpretativne fenomenološke analize u zdravstvenim istraživanjima

sa početkom u 11.00 sati

Odbrana će se održati na Univerzitetu u Sarajevu - Građevinskom fakultetu (amfiteatar „Burence“), ulica Patriotske lige br. 30.