Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Adise Medić

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Mr. Adisa Medić, dipl.ing., student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: Prijedlog modela izbora operatera baziranog na profilu korisnika poštansko-logističkog sistema primjenom mašinskog učenja. Odbrana će se održati u četvrtak, 18. 07. 2024. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sa početkom u 10:00 sati.

Predsjednik Vijeća doktorskog studija
Prof. dr. Osman Lindov