Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. Almedine Alihodžić

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

U utorak 14.11.2023. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija će se održati odbrana Doktorske disertacije.

• mr. Almedina Alihodžić,  branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

Znanje, stav i praksa medicinskih sestara-tehničara o zdravstvenoj njezi hronične rane

sa početkom u 15:00 sati

Odbrana će se održati na Univerzitetu u Sarajevu - Građevinskom fakultetu (učionica br.8), ulica Patriotske lige br. 30.

 

Prodekan za naučno istraživački rad

Prof. dr. Amra Mačak Hažiomerović