Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije mr. Aide Kalem

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Mr. Aida Kalem dipl.ing., student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: Modeliranje ključnih indikatora performansi upravitelja željezničke infrastrukture. Odbrana će se održati u srijedu, 17. 07. 2024. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sa početkom u 11:00 sati.

Predsjednik Vijeća doktorskog studija
Prof. dr. Osman Lindov