Novi broj časopisa „Kriminalističke teme“

Novi broj časopisa „Kriminalističke teme“

Zadovoljstvo nam je predstaviti vam broj 3-4 časopisa „Kriminalističke teme“ za 2022. godinu u izdanju Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Časopis „Kriminalističke teme“ objavljuje naučne i stručne radove, prikaze i prevode iz područja kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija. Časopis svojim sadržajem promovira oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija kao specifičnih naučnih područja, te doprinosi ukupnom naučnom, kulturnom i društveno-ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, ali i promociji demokratskog, građanskog društva, postizanju najviših standarda nastave i naučnoistraživačkog i stručnog rada.

U ovom broju objavljujemo sedam radova iz oblasti kriminalistike, terorizma, prava i sigurnosnih studija, te dva prikaza. Jedan prikaz knjige prof. dr Lade Sadiković „Venecijanska komisija o Ustavu Bosne i Hercegovine“ i drugi prikaz naučnog skupa „Evropska i euroatlantska perspektiva Bosne i Hercegovine u kontekstu novih geopolitičkih odnosa“ u organizaciji Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

Prilozi objavljeni u časopisu „Kriminalističke teme“ referiraju se u sljedećim međunarodnim akademskim bazama podataka: CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EBSCO SocINDEX, EBSCO SocINDEX Full Text, EBSCO Criminal Justice Abstracts, EBSCO Criminal Justice Abstracts with Full Text i HeinOnline. 

Nadamo se da će radovi objavljeni u ovom broju „Kriminalističkih tema“ doprinijeti navedenim naučnim oblastima i struci, kao i samom edukativnom procesu.

Novi broj našeg časopisa možete pročitati na https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/issue/view/56