Najava druge Međunarodne naučne konferencije “Posljedice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici"

Najava druge Međunarodne naučne konferencije “Posljedice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici"

U povodu obilježavanja dvadesetosme godišnjice od genocida počinjenog nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini, a što je potvrđeno presudama ICTY-a za područje tzv. Sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenica i okoline (juli 1995. godine), Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, orginiziraju drugu Međunarodnu naučnu konferenciju “Posljedice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici: Socijalni, ekonomski, politički, demografski i kulturni razvoj Srebrenice (1995-2022).”

Konferencija će se održati 12. oktobra 2023. godine u Memorijalnom centru Potočari, s početkom u 10.00 sati.

Dvadeset i osam godina nakon počinjenog genocida nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini, a koji je kulminaciju imao u Srebrenici i oko nje, na prostoru tzv. sigurne zone Ujedinjenih nacija, u julu 1995. godine, i danas su evidentne posljedice u socijalnom, ekonomskom, demografskom, kulturnom i svakom drugom razvoju Srebrenice i okoline. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992-1995. godine i počinjeni genocid nad Bošnjacima ostavile su nesagledive posljedice gotovo u svim aspektima rada i življenja. Te posljedice su posebno indikativne na prostoru Srebrenice, koja se i nakon dvadeset i osam godina od agresije i genocida suočava sa problemom razvoja i opstanka povratničkog bošnjačkog stanovništva.

Počinjeni zločin genocida nad Bošnjacima u Srebrenici doveo je do dugoročnih socijalnih, ekonomskih, demografskih i kulturnih posljedica za život ljudi nakon agresije. Prva posljedica je nastala u radikalnom smanjenju stanovništva. U gradu Srebrenici i u mjesnim područjima općine Srebrenica, tokom rata je uništena privreda i komunalna infrastruktura.

Odgovornost za otklanjanje posljedica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici pretpostavlja uspostavljanje posebnog društveno-razvojnog statusa grada i općine Srebrenice. Podršku ideji da se inicira uspostavljanje posebnog društveno-razvojnog statusa Srebrenice, kao mjesta koje je uslijed genocida doživjelo devastaciju u svim oblastima života i rada, dale su mnoge domaće i inozemne organizacije i institucije na Prvoj međunarodnoj naučnoj konferenciji “Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995-2020: Uzroci, razmjere i posljedice“, održanoj u Sarajevu, 19. oktobra 2020. godine, a u organizaciji Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tuzli.

Druga Međunarodna naučna konferencija, na kojoj će učešće uzeti eminentni i priznati naučnici i istraživači iz više zemalja svijeta, pored ostalog, bit će prilika za razmjenu saznananja, spoznaja i iskustava o počinjenom genocidu nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini, posebno sa aspekta posljedica po socijalni, ekonomski, demografski i kulturni razvoj Srebrenice od 1995-2022. godine, te razmatranja mogućnosti kako da Srebrenica ostvari napredak u svim ovim oblastima u budućnosti.

S tim u vezi prije dvije godine formirani su istraživački timovi koji će temeljem provedenog pretežno empirijskih istraživanja, po ustaljenoj metodologiji prezentirati rezultate istraživanja i uvida u socijalnu zbilju u četiri važna aspekta

  1. Demografske posljedice genocida i stanje povratka u Srebrenici;
  2. Ekonomski razvoj, zapošljavanje i izgradnja društvene i komunalne infrastrukture u gradu i mjesnim zajednicama opštine Srebrenica;
  3. Međunacionalni odnosi i izgradnja povjerenja u zajedničkom življenju bošnjačkog i srpskog stanovništva;
  4. Održivost povratka u Srebrenici,

i kreirati prijedloge mjera koji će, nakon održane Konferencije, biti proslijeđeni općinskim vijećima, kantonalnim skupštinama, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Medijski pokrovitelji Konferencije su Oslobođenje i Federalna televizija.

Izvor: Oslobodjenje.ba