Na takmičenju "Danubia talents" student Muzičke akademije UNSA Ivor Javor Korjenić, u klasi prof. dr. Belme Šarančić, osvojio je 1. mjesto i 2. nagradu

Na takmičenju "Danubia talents" student Muzičke aakdemije UNSAIvor Javor Korjenić, u klasi prof. dr. Belme Šarančić, osvojio je 1. mjesto i 2. nagradu

Na takmičenju "Danubia talents" koje okuplja stotine takmičara iz više od 60 država i žiri iz cca 18 zemalja uključujući Austriju, Kinu, Rusiju, Mađarsku i brojne druge svjetske centre umjetnosti, student II ciklusa studija Odsjeka za duvačke instrumente i harmoniku, smjer Harmonika Ivor Javor Korjenić, u klasi prof. dr. Belme Šarančić osvojio je 1. mjesto i 2. nagradu sa 91 bodom u kategoriji D bez dobne granice koja obuhvata harmoniku, harfu i orgulje. Ono što daje još veću težinu nagradi je da takmičenje obuhvaća sve instrumente a žiri čine eminentni umjetnici čuvenih svjetskih muzičkih akademija iz Beča, Budimpešte, Moskve, Shanghaia, itd.