Na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu održava se tromjesečni specijalizacijski kurs za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanja osmanskih dokumenata

Na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu održava se tromjesečni specijalizacijski kurs za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanja osmanskih dokumenata

Na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu održava se tromjesečni specijalizacijski kurs za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanja osmanskih dokumenata. Organizovan je u saradnji sa Turskim zavodom za proučavanje historije (Turk Tarih Kurumu), a u okviru navedene saradnje na Orijentalnom institutu UNSA boravi prof. dr. Hatice Oruc sa Univerziteta u Ankari.

U četvrtak 22. septembra 2022. godine profesorica Hatice Oruc, direktor Orijentalnog instituta UNSA dr. Adnan Kadrić i polaznici specijalizacijskog kursa, posjetili su Rektorat Univerziteta u Sarajevu gdje su se susreli sa prof. dr. Mirzom Dautbašićem, prorektorom za naučnoistraživački rad. Tom prilikom razgovarano je o aktivnostima provedenim u okviru specijalizacijskog kursa, te o nastavku ovog vida saradnje.

Na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu održava se tromjesečni specijalizacijski kurs za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanja osmanskih dokumenata
Na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu održava se tromjesečni specijalizacijski kurs za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanja osmanskih dokumenata
Na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu održava se tromjesečni specijalizacijski kurs za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanja osmanskih dokumenata
Na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu održava se tromjesečni specijalizacijski kurs za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanja osmanskih dokumenata
Na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu održava se tromjesečni specijalizacijski kurs za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanja osmanskih dokumenata
Na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu održava se tromjesečni specijalizacijski kurs za unapređenje znanja osmanskog jezika i čitanja osmanskih dokumenata