Međunarodna potvrda kompetentnosti ispitnih laboratorija Veterinarskog instituta Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta (VI UNSA-VF)

Veterinarski fakultet

Akreditirane ispitne laboratorije VI Univerziteta u sarajevu - Veterinarskog fakulteta uspješno su završile postupak međulaboratorijskog ispitivanja osposobljenosti (eng. interlaboratory proficiency testing– ILPT) organizovanog od strane  EU Referentne laboratorije za slinavku i šap (eng. European Union Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease – EURL-FMD), Maisons-Alfort Laboratory for Animal Health, Francuska. ILPT testitranje je obuhvatilo ukupno šest (dvije direktne i četiri indirektne) ispitnih metoda na deset uzoraka porijeklom od oboljelih i vakcinisanih životinja. Ovaj uspjeh predstavlja međunarodno priznatu potvrdu osposobljenosti osoblja laboratorija VI UNSA-VF i njihovog rada u skladu s međunarodnim laboratorijskim standardom EN ISO/IEC 17025. Osoblje Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta je još jednom potvrdilo svoju kompetentnost u međunarodnim okvirima, kao i spremnost da svojim ukupnim dijagnostičkim kapacitetima mogu odgovoriti veoma zahtjevnom nadzoru oboljenja slinavke i šapa.

Sistem nadzora slinavke i šapa u Bosni i Hercegovini je, između ostalog, bio predmetom ovogodišnjeg ocjenjivanja od strane inspekcije Glavne uprave Evropske komisije za zdravlje i sigurnost hrane (eng. The European Commission’s Directorate-General for Health and Food Safety – DG SANTEI za izvoz crvenog mesa iz Bosne i Hercegovine na tržište EU, što je za osoblje VI UNSA-VF predstavljalo još veći izazov. Ovakav uspjeh ILPT testiranja svakako predstavlja značajno unapređenje ukupnog sistema nadzora zaraznih bolesti životinja Bosne i Hercegovine, odnosno povećava sistemske pretpostavke za otvaranje novih izvoznih mogućnosti za BiH proizvođače crvenog mesa.