Mašinski fakultet UNSA | Dr. sci. Emina Džaferović-Mašić objavila rad u prestižnom časopisu Physical Review D

Mašinski fakultet UNSA | Dr. sci. Emina Džaferović-Mašić objavila rad u prestižnom časopisu Physical Review D

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje da je naša viša asistentica dr. sci. Emina Džaferović-Mašić objavila novi (ukupno drugi) rad u prestižnom časopisu Physical Review D koji se smatra vodećim časopisom u svijetu za fiziku elementarnih čestica, teoriju polja, gravitaciju i kosmologiju. Izdavač časopisa Physical Review D je Američko društvo fizičara, a časopis je po JCR metrici svrstan u prvi kvartil (Q1).

Link na rad: 

 https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.109.075023