Konkurs za angažman studenata - volontera u Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

logo

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu raspisuje Konkurs za angažman studenata - volontera u ovoj službi - dvije (2) pozicije.

OPIS VOLONTERSKOG POSLA

Angažman volontera obuhvata sljedeće aktivnosti:

 • ispomoć u pripremi i učešću u orijentacijskom programu koji se organizira za strane studente;
 • podrška studentima prilikom pribavljanja Bijele karte i dozvole za boravak (pripremanje dokumenata, odlazak u Službu za poslove sa strancima, prevođenje dokumenata),
 • ispomoć u pripremi i učešću u orijentacijskom programu koji se organizira za studente Univerziteta u Sarajevu koji učestvuju u mobilnosti;
 • ispomoć u organizaciji međunarodnih dešavanja na Univerzitetu u Sarajevu;
 • ispomoć u organizaciji i održavanju info dana i promotivnih sesija o Erasmus+ programu;
 • ispomoć pri izrada promotivnih materijala i videa;
 • praćenje društvenih mreža Službe za međunarodnu saradnju;
 • pomoć u drugim poslovima koje obavljaju predstavnici Službe za međunarodnu saradnju.

Poslovi će se obavljati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu, njegovih članica te na drugim mjestima gdje svoje poslove obavljaju predstavnici Službe za međunarodnu saradnju.

USLOVI:

 • studenti I ili II ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu,
 • poznavanje engleskog jezika (minimalno nivo B2 prema CEFR-u)
 • tehničke vještine (MS Office: Word, PowerPoint, Excel, Outlook),

Poželjno, ali nije uslov:

 • poznavanje rada u dizajnerskim programima (Canva);
 • poznavanje snimanja i izrade promotivnih videa;
 • poznavanje i aktivno korištenje društvenih mreža (Facebook, Instagram, YouTube);
 • poznavanje još jednog svjetskog jezika;
 • studenti koji su učestvovali u Erasmus+ razmjeni će imati prednost.

PRIJAVA

Kandidati obavezno dostavljaju:

 1. biografiju (poželjno Europass CV),
 2. motivaciono pismo (ne više od dvije stranice A4 kucanog teksta),
 3. dokaz o trenutnom statusu studenta u akademskoj 2022/2023. godini,

Prijave se dostavljaju putem e-maila na erasmus@unsa.bado 25. septembra 2023. godine do 15:00 sati.

ODABIR

Nakon pristiglih prijava komisija će odabrati kandidate koji zadovoljavaju date uslove. Obavijestit ćemo samo one kandidate koji budu zadovoljili kriterije i pozvati ih na intervju. Napomena: dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimum B2) se može tražiti ukoliko budete pozvani na intervju.

POČETAK RADA

Očekujemo da volonteri budu spremni za rad početkom oktobra 2023. godine, a period rada je akademska 2023/2024. godina.