Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dževada Jahića

Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dževada Jahića

Povodom smrti akademika Dževada Jahićadanas je u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu održana komemorativna sjednica.

 

Biografiju akademika Dževada Jahića pročitao je mr. Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća Kongresa Bošnjačkih intelektualaca, nakon čega su se obratili: prof. dr. Lejla Nakaš u ime Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, akademkinja prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna, predsjednica UO Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, prof. dr. Sanjin Kodrić, predsjednik BZK Preporod, dr. Haris Ćatović u ime Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, pjesnik Sead Mahmutefendić, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti, prof. Suljo Mustafić, predsjedavajući Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, i gospodin Sulejman Jahić, brat akademika Dževada Jahića u ime porodice.

Glumac Adnan Hasković pročitao je pjesmu akademika Dževada Jahića „Zemlja taksirata“ iz zbirke poezije „Vitorin vrijes“.

 

Prof. dr. Lejla Nakaš je istakla da je profesor Jahić ostavio veliko djelo te ispunio svoju naučničku svrhu.

"Sigurno je da je rječnik djelo po kojem je postao poznat izvan naučnih krugova i sigurno je djelo koje je osiguralo njegovo trajno prisustvo među budućim generacijama filologa", istakla je Nakaš.

Akademkinja Hasnija Muratagić Tuna kazala je da se Jahić zalagao za afirmaciju bosanskog jezika, Bošnjaka i Bosne i Hercegovine.

"Bosna mora biti ponosna što je imala takvog čovjeka u svojim redovima", rekla je Muratagić Tuna.

U ime Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca mr. Emir Zlatar kazao je da odlazak Jahića ostavlja prazninu koja će se teško nadoknaditi.

"Taj najveći, najznačajniji, najsveobuhvatniji, najkompleksniji projekat izrade višetomnog rječnika bosanskog jezika ostaje nezavršen. Imao sam čast da budem dio tima koji je zadnjih desetak godina intenzivno pomagao profesoru u tom autorskom radu. Vidjećemo da li će se moći skupiti snage koje bi dovršile taj projekat, koji se jednom radi u historiji jedne zemlje", kazao je Zlatar.

Prof. dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture "Preporod“, kazao je da će naša lingvistika ili filologija jednog dana nesumnjivo, s činjeničnom sigurnošću potvrditi da je akademik prof. dr. Dževad Jahić bio naš najznačajniji lingvist-bosnist, najznačajniji bosnistički filolog našeg vremena, u konačnici naš nacionalni lingvističko-filološki bard.

„Ono što ga je takvim činilo nije bilo njegovo obrazovanje, nije bilo ni njegovo znanje, ni njegova erudicija, već ono što je bila njegova priroda, njegova nutrina, njegovo nutarnje biće, a zapravo to je bila upravo njegova riječ i njegovao misao, njegov um i jezik, koji nije bio samo njegova profesija i nauka, već, naprotiv, njegova unutrašnja tačka kroz koju je motrio svijet i kroz koju se ostvarivao u svijetu i životu“, naveo je profesor Kodrić. Kako je kazao, Jahić je bio "tragalac za bitima bosanskog jezika i to je ona perspektiva iz koje je motrio i sebe i svijet oko sebe i razumijevao ono što je bosanska ne samo jezička, već uopće naša kulturna i društvena, pa i povijesna zbilja".

Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dževada Jahića
Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dževada Jahića
Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dževada Jahića
Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dževada Jahića
Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dževada Jahića
Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dževada Jahića
Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dževada Jahića
Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dževada Jahića
Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dževada Jahića
Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Dževada Jahića