Fakultet zdravstvenih studija UNSA | Održano stručno predavanja o cističnoj fibrozi u saradnji sa Udruženjem za cističnu fibrozu u BiH

Fakultet zdravstvenih studija UNSA | Održano stručno predavanja o cističnoj fibrozi u saradnji sa Udruženjem za cističnu fibrozu u BiH

Dana 11. 01. 2023. godine studenti treće godine studijskog programa Fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu imali su priliku poslušati stručno predavanje o cističnoj fibrozi, kao i o respiratornoj fizioterapiji u dječijoj dobi. Na inicijativu prof. dr. Amre Mačak Hadžiomerović, predavanje je održala predsjednica Udruženja za cističnu fibrozu u BiH, mr. fizioterapije Elvira Muhić. Uz saglasnost i odobrenje roditelja, predavanju je prisustvovao i dječak koji boluje od ove rijetke bolesti.

Cistična fibroza je nasljedna bolest koja se ubraja u grupu rijetkih bolesti, budući da se javlja s učestalošću oko 1 na 3000 osoba. Bolest je progresivnog toka i njeno osnovno obilježje jeste stvaranje gustog, ljepljivog sekreta na područijima gdje su smještene žlijezde s vanjskim lučenjem, a to je najviše izraženo na respiratornim putevima, gušterači, crijevima, reproduktivnom sistemu i znojnim žlijezdama. Glavni simptomi su kombinacija hronične plućne i probavne bolesti: uporni kašalj i ponavljajuće infekcije respiratornog sistema, nepotpuna probava hrane, nadutost i slabiji tjelesni napredak. Prema podacima Udruženja za cističnu fibrozu u BiH, na području FBiH registrovano je 26 djece i dvije odrasle osobe koje imaju ovo rijetko oboljenje. Liječenje ove bolesti zahtijeva interdisciplinarni pristup zdravstvenih profesionalaca s posebnim akcentom na važnost kontinuiranog i pravilnog  izvođenja vježbi u kombinaciji sa specifičnim programom ishrane i medikamentoznim liječenjem.

Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija u okviru nastavnog predmeta Rehabilitacija u dječijem dobu uvrstio je cističnu fibrozu kao obaveznu metodsku jedinicu. Educiranje zdravstvenih profesionalaca u oblasti fizioterapije o problematici cistične fibroze te razvijanjem vještina za rad sa oboljelim osobama od velike je važnosti kako za oboljele tako i za njihove porodice. Na ovaj način Fakultet doprinosi podizanju svijesti o ovoj teškoj bolesti te kroz praktičan rad prepoznaje i ističe važnost sistemskog pristupa kada su u pitanju rijetka oboljenja.