Erasmus+ projekat STEPS: Pokrenut novi master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

Erasmus+ projekat STEPS: Pokrenut novi master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

 

 

logo3

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Univerzitet u Sarajevu

 

 

Web stranica projekta na Fakultetu: https://ppf.unsa.ba/clanak.php?ID=963

 

 

Oficijelna web stranica Projekta: http://steps-project.eu/

 

STEPS - Master study in Sustainable Food Production System - Master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

 

Broj projekta: 598963-EPP-1-2018-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP

 

Najvažniji postignuti cilj ovog Erasmus+ projekta je pokretanje novog master studija iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane" kojeg su do sada upisale dvije generacije studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (akademske 2020/2021. i 2021/2022.). Novi studij je ponudio znanja o inžinjerskim i upravljačkim temama koje utiču na tranziciju sistema proizvodnje hrane odnosno tehnološka dostignuća koja podržavaju takvu tranziciju. Konzorcij Projekta kao izbalansirano partnerstvo je osmislilo, razvilo i pružilo spoj modula koji se bave sistemima proizvodnje hrane iz tehničke, ekonomske, socijalne i političke perspektive. Projektom je ujedno i uspostavljena velika mreža učesnika kojima se osigurava relevantnost STEPS programa (Master studija) i ima snažnu spremnost da vodi socijalni i ekonomski razvoj zemalja Zapadnog Balkana. Master studij se baviti interdisciplinarnim i međuzavisnim temama vezanim za ekonomičnu, ekološki prihvaćenu i društveno prihvatljivu proizvodnju hrane visokog kvaliteta. Predloženi master studij ponudio je fundamentalno znanje o održivim sistemima proizvodnje hrane kroz kreirane bazne module. Osim ovoga, dvije grupe izbornih modula su ponuđene studentima kako bi im se pružila napredna znanja iz domena inžinjeringa, kvaliteta i sigurnosti hrane, odnosno iz logistike, ekonomike i okolišnog upravljanja sistemima  proizvodnje hrane.

 

Poseban značaj projekta predstavlja modernizacija i jačanje kapaciteta laboratorija Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta. Projektom su nabavljeni Elisa kit za detekciju ukupnih aflatoksina (Laboratorija za mikrobiologiju), poluautomatski vertikalni autoklav i oprema za pilot preradu voća (Laboratorija za tehnologiju vrenja), spektrofotometar sa elektronskom jednokanalnom pipetom (Laboratorija za prehrambene tehnologije) i prenosni NIR IR spektrometar (Laboratorija za voćarstvo i vinogradarstvo). Osim spomenutog, nabavljena je i računarska oprema te ARcGIS trajna licenca kojom je omogućeno kreiranje, analiziranje i upravljnaje geografskim informacijama što predstvlja važan alat nastavnicima i studentima koji će se koristiti u modulu Održivo upravljanje zemljištem.

 

Projekt se realizuje udruženim naporima nekoliko univerziteta iz zemalja sa područja Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine (Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bihaću), Albanije (Poljoprivredni univerzitet Tirana - koordinator i Evropski univerzitet u Tirani) i Kosova (Koledž Universum Priština i Univerzitet "Haxhi Zeka" iz Peći) i partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije, Grčke (Poljoprivredni univerzitet Atina), Češke Republike (Češki univerzitet prirodnih nauka iz Praga) i Rumunije (Poljoprivredno-veterinarski univerzitet iz Bukurešta), Ostala dva člana Konzorcija projekta su "ReadLab", konsultantska kompanija iz Atine (Grčka) i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

 

Projekt je počeo sa implementacijom 2019. godine, a završetak je planiran za kraj 2022. godine, godinu dana kasnije od predviđenog roka.

 

Dio laboratorijske opreme nabavljene kroz STEPS projekt

 

:\Users\Pc\Desktop\STEPS oprema\IMG_2251.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/5nPsPFWYjA4wRWCBgfUJZ6oqE2tew2vFquYb3vL8o08LNkuNWUQGdycp9WoVc36gtvLGj7WMViM4UuHeLmuUOddYmLZpalm74471LugltFIytflxPPMhRlauBABvDbJRAr53ECzV0zRWyp0B https://lh6.googleusercontent.com/21znhbNQtDIpKzc8TlDxPKSJSrDAr5_lkhNKP45Y13gFnai-_-qKow8ygJRuPR_O_c_xOkzgsOZBmFMd3WuFZOs6jn-uj0LPDYnzfU6Gu6SXeLGGexJwun1F-K_HmjoqTNXwHhVYR1O61q4E

 

https://lh5.googleusercontent.com/cU6OMpyeC9O3LeW0Up4pPm5cQPWtb-g9JcuCaSxaxuJMPeMm__Wk6kLhcuVnfGgK2MqO6ZkHSalUf9TJ6Sgno2HcCg7pv3E-7jx2X6KxSBZQSgZCoh0Tn83X3lHLhvaOQlnmkX0jir6XF1JZ

https://lh3.googleusercontent.com/jsxZZ--ux3h1G0g3-x_PeOenYSzj2PxdTkyC1tbtD4_skEUFqcnqLSN3b8dfjAZtvhPeW5fRAmCDQ5IMWKmEC2r348G44EJbcLyV2jNZJ5mlWYKAk7EHoIxegrdMbQJOCcevxDRVV2qi60ZZ https://lh6.googleusercontent.com/nresifhLlJHwtIlIbXJGmqthGWS24JbSnIO0BAfoHRlqDAUgFvXENVeVDuH-_oUOcVPs34qibbvWNJh6wuCwBmBsnoUjHwyyvEMD8IY9q8l2u64nYLc4BSxD2Z0ovNHKnakIRWAk2IxRix27 https://lh3.googleusercontent.com/b-TpHGYVLCHVMQjOvgp6apMLl5PmUr6F3nOGF5sd2KYUeBQ_MUOEukeMP0z3O6Nn0NCPO4QPwEIBXJhgIsC4M0LUyJw2C9TWcB4yTpZq82BKU1OL0Pp_voFt8aCJ8JfKHHv7MPXrNQgPMLNy

 

 

Radionica u Sarajevu, 11.12.2019.

Posjeta Mljekari "Vita milk" u Peći, Kosovo, 12.9.2019.