Edukacija bibliotekara i knjižničara Univerziteta u Sarajevu

Edukacija bibliotekra i knjižničara Univerziteta u Sarajevu

Biblioteka Univerziteta u Sarajevu nastavlja aktivnosti uspostavljanja jedinstvenog bibliotečko-informacijskog sistema na nivou Univerziteta u Sarajevu. Danas je u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH završen kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond na kojoj su učestvovali bibliotekari i knjižničari visokoškolskih biblioteka Univerziteta u Sarajevu. U narednom periodu bit će omogućeno aktivnije preuzimanje zapisao o građi koju posjeduju biblioteke za tri visokoškolske biblioteke Univerziteta u Sarajevu i to Veterinarski fakultet, Muzička akademija i Filozofski fakultet.

Kurs je održala trenerica Virtualne biblioteke BiH čije je sjedište u Nacionalnoj i univerziteteskoj biblioteci BiH, Dženana Tuzlak.