Doktorski studij "Njemački jezik i njemačka književnost u kontekstu medijske kulture" na Filozofskom fakultetu UNSA | Saradnja sa Univerzitetom u Heidelbergu

Doktorski studij "Njemački jezik i njemačka književnost u kontekstu medijske kulture" na Filozofskom fakultetu UNSA | Saradnja sa Univerzitetom u Heidelbergu

Doktorski studij Njemački jezik i njemačka književnost u kontekstu medijske kulture na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu uspostavio je saradnju sa Univerzitetom u Heidelbergu i dobio finansijsku podršku za doktorante i mentore istraživače, te predavače iz Heidelberga. Saradnja podrazumijeva razmjenu doktoranata, stipendiranje istraživačkih boravaka naših doktoranata u Heidelbergu, dvostruka mentorstva, mogućnost stjecanja dvostruke diplome, organizaciju zajedničkih konferencija i druge naučne aktivnosti. Okvirna tema kojom su definirana saradnja i zajednička istraživanja je "Semiotika kulture u transkulturalnom prostoru". Ovaj tematski definiran i projektno orijentirani doktorski studij Univerziteta u Sarajevu prvobitno je proistekao iz višegodišnje saradnje profesora iz Sarajeva i njemačkog Univerziteta u Würzburgu i svi dosadašnji doktoranti su imali dvostruka mentorstva, a sada je saradnja proširena i na Univerzitet u Heidelbergu sa kojim Univerzitet u Sarajevu trenutno već ima jedan cotutelle ugovor za zajedničku doktoranticu na germanističkoj lingvistici. 

Prof. dr. Vedad Smailagić, voditelj ovog doktorskog studija, najavljuje da će se saradnja kroz doktorski studij sa Univerzitetom u Heidelbergu iskoristiti za pripremu prijave Horizon projekta.