Dan dobrodošlice za inostrane studente na Univerzitetu u Sarajevu

Dan dobrodošlice za inostrane studente na Univerzitetu u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (u saradnji sa prodekanima i koordinatorima za međunarodnu saradnju sa članica Univerziteta) tokom ljetnog semestra otvorila je niz konkursa za obostranu mobilnost, te obezbijedila prijem inostranih studenata na zimski semestar 2023/2024. godine. Sedamnaest inostranih studenata je dobilo priliku da borave na Univerzitetu u Sarajevu. Tim povodom je danas održan Dan dobrošlice za inostrane studente koji dolaze u okviru programa Erasmus+. Studenti koji će boraviti na Univerzitetu u Sarajevu dolaze iz Austrije, Češke Republike, Italije, Mađarske, Njemačke i Španije.

U okviru Dana dobrodošlice studentima je predstavljen Univerzitet u Sarajevu, grad Sarajevo, te pružene akademske i praktične informacije koje će im koristiti za brže i bolje snalaženje

Inostrani studenti će boraviti na Univerzitetu u Sarajevu do kraja februara 2024 godine kada oficijelno i završavaju sa nastavnim obavezama, a mi se nadamo da će u tom periodu ostvariti pozitivne rezultate i doživjeti najljepše momente tokom mobilnosti u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

 

Dan dobrodošlice za inostrane studente na Univerzitetu u Sarajevu
Dan dobrodošlice za inostrane studente na Univerzitetu u Sarajevu
Dan dobrodošlice za inostrane studente na Univerzitetu u Sarajevu