Dan dobrodošlice za gostujuće studente na Univerzitetu u Sarajevu

Dan dobrodošlice za gostujuće studente na Univerzitetu u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa prodekanima i koordinatorima za međunarodnu saradnju sa članica Univerziteta, tokom ljetnog semestra otvorila je niz konkursa za obostranu mobilnost, te obezbijedila prijem inostranih studenata na ljetni semestar 2023/2024. godine.

U ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine 30 inostranih studenata je dobilo priliku da boravi na Univerzitetu u Sarajevu. Tim povodom, danas je upriličen Dan dobrošlice za inostrane studente koji dolaze iz 20 visokoobrazovnih institucija iz 13 evropskih zemalja. Studenti dolaze iz Češke Republike, Francuske, Grčke, Hrvatske, Italije, Litvanije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Portugala, Slovačke, Španije i Turske.

Studentima su riječi dobrodošlice uputili predstavnici Službe za međunarodnu saradnju, koji su predstavili Univerzitet u Sarajevu, grad Sarajevo, te studentima pružili akademske i praktične informacije koje će im koristiti za brže i bolje snalaženje u gradu. U saradnji sa Erasmus Student Network studentskom asocijacijom inostranim studentima je omogućeno “uparivanje” sa lokalnim studentima kako bi im se olakšao boravak u Sarajevu.

Inostrani gostujući studenti će na Univerzitetu u Sarajevu boraviti do kraja jula 2024. godine godine kada oficijelno i završavaju sa nastavnim obavezama: predstavnici Službe za međunarodnu saradnju izražavaju nadu da će tokom mobilnosti na Univerzitetu u Sarajevu studenti ostvariti pozitivne rezultate i doživjeti najljepše momente u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.