Ekonomski fakultet

KONKURS za upis petnaeste generacije polaznika Doktorskog studija (III ciklus studija) na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomskom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini

Ekonomski fakultet

Konkurs za upis na III ciklus studija (doktorski studij) Ekonomskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu u 2023/2024. godini je objavljen u dnevnoj štampi (Dnevni avaz) u četvrtak 19.10.2023. i otvoren je 20 dana od dana objave u dnevnim novinama.

 

NAPOMENA: 

Prijavu na konkurs zajedno sa dokumentacijom dostavljate u kabinet 37b, II sprat, Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1.

Za eventualne nejasnoće i pitanja možete se obratiti na mail: jasmina.bajrektarevic@efsa.unsa.ba ili telefon: 033 275 946