Fakultet zdravstvenih studija

Konkurs za izbor u akademska zvanja | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija

Na osnovu Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Dinamičkog plana potreba za raspisivanje Konkursa za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu zdravstvenih studija u akademskoj 2023/2024. godini, broj: 04-1-1061/24 od 10.05.2024. (Mišljenje Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-18-10/24 od 28. 05. 2024.,Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja između Federalnog zavoda za zapošljavanje i Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija broj: 04-1-1280/24 od 11. 06. 2024. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-11-13/24 od 26. 06. 2024. godine, raspisuje se

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

I Nastavnik u zvanje redovni profesor – radni odnos s punim radnim vremenom

  1. Naučna oblast „Radiološke tehnologije u radiodijagnostici“ – 2 izvršioca

  2. Naučna oblast „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ i nastavni predmet „Osnovi kliničke         prakse“ – 1 izvršilac

II Saradnik u zvanje asistent – radni odnos s punim radnim vremenom

  1. Naučna oblast „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ – 2 izvršioca
  2. Naučne oblasti „Opšti zdravstveni predmeti“ i „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“ – 1 izvršilac
  3. Naučne oblasti „Okolinsko zdravlje“ i „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“ – 1 izvršilac
  4. Naučne oblasti „Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije“ i „Laboratorijske tehnologije u servisu mikrobiologije“ – 1 izvršilac