Zbornik radova sa 32. naučno-stručnog skupa "Poljoprivreda i prehrambena industrija" pod nazivom „Lokalni sistemi proizvodnje hrane u eri globalnih izazova“

Zbornik radova sa 32. naučno-stručnog skupa "Poljoprivreda i prehrambena industrija" pod nazivom „Lokalni sistemi proizvodnje hrane u eri globalnih izazova“

Zbornik radova pod nazivom „Lokalni sistemi proizvodnje hrane u eri globalnih izazova“ rezultat je rada brojnih autora, recenzenata i članova odbora sa 32. naučno-stručnog skupa Poljoprivreda i prehrambena industrija. Navedeni zbornik naglašava različite izazove povezane sa poljoprivredno-prehrambenim lancem vrijednosti i istovremeno predlaže različite strategije za otporniji i dugoročniji poljoprivredno-prehrambeni sistem.

Više informacija možete pronaći na linku: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-47467-5?page=2#toc.

Dodatno, 34. naučni-stručni skup Poljoprivreda i prehrambena industrija će se održati u organizaciji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Za više informacija pratite zvaničnu stranicu Fakulteta.