U gradu Jajcu predstavljeni rezultati naučnoistraživačkog projekta "Lice srednjovjekovne Bosne - 3D rekonstrukcija lica na bazi genetičkih informacija iz arheobioloških uzoraka"

U sklopu manifestacije obilježavanja 562. godišnjice krunisanja posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića u gradu Jajcu predstavljeni su rezultati naučnoistraživačkog projekta "Lice srednjovjekovne Bosne" - 3D rekonstrukcija lica na bazi genetičkih informacija iz arheobioloških uzoraka”, a koji se temelji na rezultatima arheoloških istraživanja provedenih u Divičanima na području opštine Jajce.  Rezultate projekta su predstavili članovi arheoDNK interdisciplinarnog naučnoistraživačkog tima Univerzite

U sklopu manifestacije obilježavanja 562. godišnjice krunisanja posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića u gradu Jajcu predstavljeni su rezultati naučnoistraživačkog projekta "Lice srednjovjekovne Bosne" - 3D rekonstrukcija lica na bazi genetičkih informacija iz arheobioloških uzoraka”, a koji se temelji na rezultatima arheoloških istraživanja provedenih u Divičanima na području opštine Jajce.

Rezultate projekta su predstavili članovi arheoDNK interdisciplinarnog naučnoistraživačkog tima Univerziteta u Sarajevu i to prof. dr. Jasmina Čakar, naučna savjetnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Saraujevu u svojstvu voditeljice projekta, zatim doc. dr. Edin Bujak sa Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Selma Zukić sa Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, dr. sc. Mirela Džehverović, naučna saradnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju UNSA u svojstvu članova tima, te prof. dr. Naris Pojskić, naučni savjetnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju UNSA u svojstvu koordinatora arheoDNK grupe.

Nakon zanimljive prezentacije projekta, kao i trenutnih te budućih aktivnosti grupe, publika je postavljala pitanja koja su pokazala da je tema istraživanja interesantna ne samo naučnog zajednici, već i široj javnosti. Prezentatori su prenijeli namjeru Univerziteta u Sarajevu da ovaj eksponat ili neki drugi izrađen iz Divičana, donira gradu Jajcu gdje će biti izložen u okviru muzejske srednjovjekovne postavke.

Projekat je podržalo Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo kroz Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata i programa za 2021. godinu.