Studenti Šumarskog fakulteta UNSA posjetili preduzeće KJP Sarajevo šume d.o.o.

Studenti Šumarskog fakulteta UNSA posjetili preduzeće KJP Sarajevo šume d.o.o.

Studenti II godine II ciklusa studija Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu odsjeka ” Šumarstvo” zajedno sa prof. dr. Sabinom Delić i mr. Amilom Brajić su u okviru predmeta “Ekonomika poslovnih sistema u šumarstvu” 02. 12. 2022. godine posjetili preduzeće KJP Sarajevo šume d.o.o. Sarajevo. Ispred preduzeća studentima su se obratili direktor preduzeća Samir Omerović, dipl. ing. šumarstva i mr. Azra Muharemović koja je predstavila rad preduzeća kroz osnovne informacije o preduzeću i resursima s kojim raspolažu, obimom proizvodnje, poslovnim rezultatima, analizom okruženja preduzeća, SWOT analizom, te tehnologijama i inovacijama s kojim raspolažu i koje imaju u planu da nabave.

Direktor preduzeća je u okviru prezentacije i diskusije dao specifičan osvrt na stanje preduzeća, okruženje u kojem preduzeće posluje, i planirane projekte fokusirajući se na one koji u sebi nose unaprijeđenje poslovanja kroz korištenje tehnologija i inovacija. Studenti su imali priliku da saznaju korisne i konkretne informacije iz prakse, kao i da čuju o složenosti funkcionisanja u promjenjivim uslovima okruženja u kojim preduzeća šumarstva posluju.

Tekst i fotografije: Nedim Nogo, BA šum. Predsjednik Asocijacije studenata ŠF UNSA 

Studenti Šumarskog fakulteta UNSA posjetili preduzeće KJP Sarajevo šume d.o.o.
Studenti Šumarskog fakulteta UNSA posjetili preduzeće KJP Sarajevo šume d.o.o.
Studenti Šumarskog fakulteta UNSA posjetili preduzeće KJP Sarajevo šume d.o.o.
Studenti Šumarskog fakulteta UNSA posjetili preduzeće KJP Sarajevo šume d.o.o.
Studenti Šumarskog fakulteta UNSA posjetili preduzeće KJP Sarajevo šume d.o.o.
Studenti Šumarskog fakulteta UNSA posjetili preduzeće KJP Sarajevo šume d.o.o.
Studenti Šumarskog fakulteta UNSA posjetili preduzeće KJP Sarajevo šume d.o.o.