Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva

Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva

Dana 17.11.2022. je u prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu, upriličena izložba studentskih radova i prezentacija pobjedničkih radova na temu pješački mostova na dvije lokacije u Sarajevu. Studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su na izbornom predmetu Arhitektonski natječaji u ljetnom semestru akademske 2021/2022. godine uradili idejna rješenja mostova na lokaciji iza Doma zdravlja „Omer Maslić“, te iza hotela „Novotel“ (bivši hotel „Bristol“). Pobjednički radovi su autorska rješenja Tajre Šurković i Ekrema Polovine.

Više informacija na: Studenti Arhitektonskog fakulteta prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva | Općina Novo Sarajevo

Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva
Studenti Arhitektonskog fakulteta UNSA prezentirali radove nova dva mosta na području Novog Sarajeva