Prof. dr. Nevad Kahteran, redovni profesor Filozofskog fakulteta UNSA, uvodničar na Simpoziju „ISTOK – ZAPAD: KOMPARATIVNA FILOZOFIJA I SVJETSKA SITUACIJA“

Simpozij

Profesori Univerziteta u Sarajevu i u vrijeme pandemije COVID-19 učestvuju na značajnim naučnim konferencijama.

Prof. dr. Nevad Kahteran, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, biće uvodničar na internacionalnom simpoziju „ISTOK – ZAPAD: 
KOMPARATIVNA FILOZOFIJA I SVJETSKA SITUACIJA“ koji se održava od 26. do 29. septembra 2021. godine na Cresu (Hrvatska). Također, prof. Kahteran je suorganizator i supredsjednik programskog dijela Simpozija.

Profesor Kahteran će u nedjelju 26. septembra održati javno predavanje: In memoriam Massimo Campanini (1954.–2020.): talijanski i europski pogled na arapski svijet i islam / In memoriam Massimo Campanini (1954–2020): Italian and European View on the Arab World and Islam.

27. septembra profesor Kahteran će održati plenarno predavanje: Paving the Ways for Cross-Tradition Engagement in Philosophy / Utiranje puteva za međutradicijski angažman u filozofiji