Prof. dr. Tarik Zaimović izabran za rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2024–2028. godine

Prof. dr. Tarik Zaimović

Izborna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu, kojom je po ovlaštenju Senata predsjedavao prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, održana je u srijedu 3. jula 2024. godine.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta u Sarajevu, za rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2024–2028. godine izabran je prof. dr. Tarik Zaimović, koji je dobio potrebnu većinu glasova članova Senata Univerziteta u Sarajevu.

Nakon što je usvojen Izvještaj Komisije za provođenje procedure izbora rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2024–2028. godine, imenovana Komisija za provođenje procedure glasanja za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu i usvojena Procedura provođenja glasanja za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu, izvršene su usmene prezentacije programa rada kandidata za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2024–2028. godine.

Kandidati za izbor na funkciju rektora bili su:

  • Prof. dr. Almira Hadžović-Džuvo, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu -  Medicinskog fakulteta i
  • Prof. dr. Tarik Zaimović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta.

Glasanju za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu pristupilo je 46 članova Senata. Nakon obavljenog prvog kruga glasanja niti jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova, te je glasanje ponovljeno. Uslijedio je drugi krug glasanja u kojem je prof. dr. Tarik Zaimović dobio 24 glasa, prof. dr. Almira Hadžović-Džuvo 21 glas, a 1 glas je bio nevažeći.

Mandatni period izabranog rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Tarika Zaimovića počinje 1. oktobra 2024. godine.