Predstavnici Tehničkog univerziteta u Bursi posjetili Univerzitet u Sarajevu

Predstavnici Tehničkog univerziteta u Bursi posjetili Univerzitet u Sarajevu

Prof. dr. Temel Sariyildiz i prof. dr. Mustafa Yilmaz sa Tehničkog univerziteta u Bursi (Bursa Technical University – Bursa Teknik Üniversitesi), zajedno sa kolegama, borave na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru Erasmus+  programa.

U četvrtak 22. septembra 2022. godine posjetili su Rektorat Univerziteta u Sarajevu gdje su se susreli sa prof. dr. Mirzom Dautbašićem, prorektorom za naučnoistraživački rad i dr. Jasnom Bošnjović, šeficom Službe za međunarodnu saradnju.

Tokom susreta je istaknuta dugogodišnja uspješna saradnja Šumarskog fakulteta UNSA i Šumarskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Bursi, ali i saradnja kroz program Erasmus+. Razgovarano je o unapređenju saradnje između šumarskih fakulteta, ali i naša dva univerziteta, posebno saradnje na razmjeni studenata, te dijeljenu iskustava između šumarskih stručnjaka u Bursi i BiH.