Predstavnici Mašinskog fakulteta UNSA na 2. Susretima mladih istraživača BiH iz oblasti prirodnih, tehničkih i matematičkih nauka (STEM)

Predstavnici Mašinskog fakulteta UNSA na 2. Susretima mladih istraživača BiH iz oblasti prirodnih, tehničkih i matematičkih nauka (STEM)

Na Drugom susretu mladih istraživača iz BiH iz oblasti prirodnih, tehničkih i matematičkih nauka (STEM) koji su održani 3. i 4. novembra 2023. u organizaciji Odjeljenja tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i u saradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, prisustvovali su i predstavnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu v. prof. dr. Amra Hasečić – prodekanica za naučnoistraživački rad i doc. dr. Ajdin Vatreš.

V. prof. dr. Amra Hasečić je prisustvovala kao moderator jedne od sesija i panelista Okruglog stola na temu Obrazovanje inženjera za 21. vijek, s posebnim osvrtom na III. Ciklus, dok je doc. dr. Ajdin Vatreš prezentovao rezultate svog istraživanja na temu “Modeliranje algoritma dubinskog učenja za klasifikaciju humanih hromozoma".

Jedan od glavnih ciljeva ovog skupa bio je uspostavljanje kontakata s mladim istraživačima porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji djeluju u STEM oblastima na univerzitetima i istraživačkim institucijama u svijetu.

Skup je prvenstveno bio namijenjen studentima doktorskih studija u STEM oblastima i mladim istraživačima koji su doktorirali u posljednjih pet godina, ali i svim zainteresiranim istraživačima, članovima akademske i naučne zajednice u Bosni i Hercegovini te predstavnicima bh. privrede.

Drugog dana skupa održan je okrugli sto na temu Obrazovanje inženjera za 21. vijek, s posebnim osvrtom na III. ciklus

Program okruglog stola sastojao se iz tri dijela:

  • Uvodnog dijela: otvaranje okruglog stola, pozdravna riječ, uvodno predstavljanje teme okruglog stola i kratko predstavljanje učesnika okruglog stola.
  • Glavnog dijela:
    • Trenutno stanje, iskustva i prakse u obrazovanju na III. ciklusu studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. 
    • Mogući novi modeli III. ciklusa studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini 
  • Završnog dijela – Prijedlozi i zaključci 
    • Pravci budućih djelovanja 

Više informacija o događaju je moguće pronaći na https://www.anubih.ba/index.php/bs/arhiva-vijesti/804-odrzani-2-susreti-mladih-istrazivaca-bosne-i-hercegovine-iz-oblasti-prirodnih-tehnickih-i-matematickih-nauka-stem