Poziv za predaju radova za Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sveska Etnologija, broj 52 za 2024. godinu

Zemaljski muzej BiH

Poštovane kolegice i kolege,

Uredništvo Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sveska Etnologija, poziva sve zainteresovane da predaju radove za svesku broj 52 za 2024. godinu.

Etnološka sveska Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine je naučni časopis koji tematizira kulturne, historijske i naučne činjenice s područja etnologije, folkloristike te kulturne i socijalne antropologije. Glasnik Zemaljskog muzeja, časopis je koji izlazi od 1889. godine.

Za broj u tekućoj kalendarskoj godini radovi se primaju do 1. augusta 2024. godine. Rukopisi se primaju na bosanskom ili hrvatskom ili srpskom jeziku i engleskom jeziku.

Uputstvo za tehničku obradu članka predočeno je u prilogu.

PDF icon upute_autorima_na_bhs.pdf