Poziv na promociju i predstavljanje publikacije “Zbornik eseja Mehanizma 2022”

Poziv na promociju i predstavljanje publikacije “Zbornik eseja Mehanizma 2022”

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet i Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove pozivaju Vas na predstavljanje publikacije “Zbornik eseja Mehanizma 2022”.

Publikacija se sastoji od odabranih eseja studenata prava koji su se nadmetali u takmičenju za najbolje eseje u okviru drugog ciklusa Mehanizmovog Međuuniverzitetskog programa video predavanja, pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)“.

Predstavljanje publikacije će biti održano u petak, 09. decembra sa početkom u 13 sati u sali br. 141 (čitaonica, prvi sprat) Pravnog fakulteta.

 
Publikaciju “Zbornik eseja Mehanizma 2022” predstavit će:

  • Prof. dr. Zinka Grbo, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Haris Lokvančić, Šef odjela diplomatskih poslova Švicarske ambasade u BiH
  • Rada Pejić Sremac, Koordinatorica PMI, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove
  • Anisa Sućeska, Koordinatorica za rad sa mladima, PMI, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove

Također, sedmoro autora odabranih eseja predstavit će svoje radove pred oko 50 prisutnih profesora i studenata. Osim što su im radovi objavljeni u Zborniku eseja Mehanizma 2022,svaki od autora imali su priliku da u okviru stipendijskog programa provedu mjesec dana tokom ove godine u ogranku Mehanizma u Haga.

Radovi objavljeni u Zborniku eseja Mehanizma 2022 inspirisani su serijom predavanja Mehanizmovog Međuuniverzitetskog programa i istražuju različite aspekte naslijeđa MKSJ-a.”

Program video predavanja dio je šireg Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima. Zajedno sa univerzitetima koji učestvuju u Programu, PMI je oformio regionalnu mrežu pravnih fakulteta – prvu te vrste – u okviru koje studenti prava iz različitih država mogu zajedno učiti i diskutovati o radu MKSJ-a i njegovom naslijeđu. Predavanja omogućuju studentima ne samo da steknu znanje, stručnost i razumijevanje međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava, već služe kao platforma za dijalog studenata prava iz regije.

Mreža uključuje fakultete sljedećih univerziteta: Univerzitet Union u Beogradu, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Podgorici, Univerzitet u Prištini, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, Sveučilište u Splitu, Sveučilište/Univerzitet u Vitezu, Sveučilište u Zagrebu i Univerzitet u Zenici.