Poziv na otvaranje kampanje “16 dana aktivizma” u 2023. i panel

Poziv na otvaranje kampanje “16 dana aktivizma” u 2023. i panel

Poziv na otvaranje kampanje “16 dana aktivizma” u 2023 i panel

Centar za interdisciplinarne studije (CIS),
Zmaja od Bosne 8, (Kampus UNSA-e)

srijeda, 22. novembra 2023.
u 12:00

Panelisti_ce:
prof. dr. Amila Ždralović
prof. dr. Mirza Smajić
dr. Alma Kratina

Moderatorica:
Arijana Saračević - Helać

1