Posjeta delegacije Univerziteta u Poitiersu Filozofskom fakultetu UNSA

Posjeta delegacije Univerziteta u Poitiersu Filozofskom fakultetu UNSA

U ponedjeljak, 20. 5. 2024. godine predstavnici dekanata i stručnih službi, kao i Odsjeka za slavenske jezike i književnosti, Odsjeka za romanske jezike i književnosti i Odsjeka za anglistiku razgovarali su sa osmočlanom delegacijom Univerziteta u Poitiersu, Francuska. Teme razgovora bile su dosadašnje i naredne aktivnosti na razvoju novog studijskog programa na Filozofskom fakultetu, kao i uspostava saradnje na polju edukacije akademskog osoblja u vezi sa najnovijim metodama i strategijama u podučavanju i učenju.

Delegacija jednog od najstarijih univerziteta u Evropi boravi na Filozofskom fakultetu u okviru programa Erasmus+ a u periodu od 20. do 25. maja 2024. Članovi delegacije na odvojenim sastancima sa predstavnicima sva tri odsjeka imat će priliku razgovarati o proširenju saradnje u segmentima nastave, naučnoistraživačkog rada i razmjene.

Posjeta delegacije Univerziteta u Poitiersu Filozofskom fakultetu UNSA
Posjeta delegacije Univerziteta u Poitiersu Filozofskom fakultetu UNSA
Posjeta delegacije Univerziteta u Poitiersu Filozofskom fakultetu UNSA
Posjeta delegacije Univerziteta u Poitiersu Filozofskom fakultetu UNSA
Posjeta delegacije Univerziteta u Poitiersu Filozofskom fakultetu UNSA
Posjeta delegacije Univerziteta u Poitiersu Filozofskom fakultetu UNSA
Posjeta delegacije Univerziteta u Poitiersu Filozofskom fakultetu UNSA
Posjeta delegacije Univerziteta u Poitiersu Filozofskom fakultetu UNSA
Posjeta delegacije Univerziteta u Poitiersu Filozofskom fakultetu UNSA
Posjeta delegacije Univerziteta u Poitiersu Filozofskom fakultetu UNSA