Okončan projekat o cyber higijeni na Univerzitetu u Sarajevu

Okončan projekat o cyber higijeni na Univerzitetu u Sarajevu

Od maja do avgusta 2021. godine na Univerzitetu u Sarajevu je realizovan projekat posvećen cyber higijeni i sigurnosti studenata/ica Univerziteta, čiji je kreator organizacija Civilian Research and Development Foundation, te ga implementira uz podršku US State Departmenta.

Projekat se sastojao iz dva dijela: online kursa o izazovima cyber sigurnosti i zaštiti od hakerskih napada. Kurs je pohađalo preko 300 studenata/ica sa skoro svih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

Po okončanju kursa, 9. avgusta 2021. godine realizovan je drugi dio projekta: sesija za pitanja i odgovore (Q&A sesija). Na početku sesije, istaknuti su studenti koji su ostvarili najbolji uspjeh na testiranju znanja po okončanju kursa i to: Agović Velid (Akademija likovnih umjetnosti), Dučić Enida (Pravni fakultet), Ajla Džinić (Elektrotehnički fakultet), Arman Lukač (Prirodno-matematički fakulteta) i Tanović Menna (Pravni fakultet). Tokom sesije studenti/ce su razgovarali o značaju obrazovanja o cyber sigurnosti, prednostima i nedostacima online kursa, o učešću u naprednim edukacijama te upotrebljivosti stečenog znanja. Studenti/ce su posebno pohvalili strukturu i sadržaj kursa, naglasivši njegovu interaktivnost, interesantnost, upotrebljivost te kvalitet.

Jedan od učesnika sesije izjavio je: "Prije učešća u kursu bio sam lahka meta za hakera. Više ne!". Razgovarajući o temama o kojima bi željeli znati više, a koje su od značaj za cyber sigurnosti, istaknute su sljedeće: zaštita ličnih podataka, sigurnost djece i maloljetnika na internetu, sigurna upotreba kamere na mobitelu i laptopu, krađa podataka i identiteta na internetu i online bankarstvo. Na kraju, studenti/ce su istakli interes za učešće u naprednoj verziji kursa te naveli da bi preporučili svojim kolegama/icama ovakvu vrstu edukacije.

Koordinatori projekta Harun Išerić i Nasir Muftić, asistenti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, izražavaju svoju zahvalnost studentima/cama na njihovom učešće i interesu za ovaj projektu, kao i Rektoratu te dekanima i akademskom osoblju Univerziteta, kao i studentskim udruženjima koja su učestvovala u promociji kursa i podsticanju svojih studenata/ica da budu dio ovog međunarodnog projekta.