Održana konferencija AI - TREBAMO LI SE BOJATI? u organizaciji Farmaceutskog fakulteta UNSA

Održana konferencija AI - TREBAMO LI SE BOJATI? u organizaciji Farmaceutskog fakulteta UNSA

Brzi razvoj vještačke inteligencije otvara nove perspektive u medicinskim istraživanja, dijagnostici, terapiji i upravljanju zdravstvenim podacima, te s tim u vezi Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet (UNSA-FFSA) je u saradnji sa Društvom za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) organizovao konferenciju za stručnjake, studente, doktore medicine, magistre farmacije, doktore stomatologije i druge zdravstvene radnike o tome kako optimalno iskoristiti vještačku inteligenciju (AI) u poboljšanju zdravstvene njege. 

Konferencija AI - TREBAMO LI SE BOJATI? održana je 30. novembra u hotelu Hills, a okupila je studente medicine, farmacije i stomatologije, zdravstvene radnike željne proširivanja znanja o AI, stručnjake iz područja vještačke inteligencije i tehnologije u zdravstvu, te predstavnike resornih ministarstava.

Konferenciju je otvorio dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Fahir Bečić te učesnicima poželio uspješan rad. U svom obraćanju naveo je: „Da li se trebamo bojati vještačke inteligencije? Mislim da se ne trebamo bojati. Trebamo se bojati svog neučenja i svog neznanja. Upotreba vještačke inteligencije može da se razmatra na različite načine, a zahtijevat će i dobru zakonsku regulativu“.

Uvodno obraćanje imao je prof. dr. Tamer Bego koji je poručio „Svi smo svjesni da je napredak tehnologije oko nas. Nove tehnologije se stalno koriste i ono na što ćemo fokusirati ovaj naučni simpozij jeste da vidimo koliko je zaista zastupljena vještačka inteligencija u zdravstvu, sa fokusom na farmaciju, medicinu i stomatologiju. Potrudili smo se da imamo eminentne predavače“. Profesor Bego je uputio i riječi zahvalnosti Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade, koje je i ove godine podržalo organizaciju naučnog skupa Farmaceutskog fakulteta UNSA.

Konferencija AI - TREBAMO LI SE BOJATI? pružila je platformu za razmjenu ideja i iskustava, te će doprinijeti razvoju stručnosti i razumijevanja AI u medicinskim i farmaceutskim disciplinama u Bosni i Hercegovini i regiji. ovo je bila prilika za učesnike konferencije da se upoznaju sa osnovama vještačke inteligencije, saznaju kako AI revolucionizira farmaciju, medicinu i stomatologiju, sudjeluju u radionicama s AI alatima, te da se povežu s budućim trendovima u zdravstvu.

Održana konferencija AI - TREBAMO LI SE BOJATI? u organizaciji Farmaceutskog fakulteta UNSA
Održana konferencija AI - TREBAMO LI SE BOJATI? u organizaciji Farmaceutskog fakulteta UNSA
Održana konferencija AI - TREBAMO LI SE BOJATI? u organizaciji Farmaceutskog fakulteta UNSA
Održana konferencija AI - TREBAMO LI SE BOJATI? u organizaciji Farmaceutskog fakulteta UNSA
Održana konferencija AI - TREBAMO LI SE BOJATI? u organizaciji Farmaceutskog fakulteta UNSA
Održana konferencija AI - TREBAMO LI SE BOJATI? u organizaciji Farmaceutskog fakulteta UNSA
Održana konferencija AI - TREBAMO LI SE BOJATI? u organizaciji Farmaceutskog fakulteta UNSA