Obavještenje: Produžava se rok za predaju dokumentacije za upis na III ciklus studija u studijskoj 2022/2023. godini na DOKTORSKI STUDIJ Filozofija i evropski identitet

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

 

 

O b a v i j e s t

 

Produžava se rok za predaju dokumentacije za upis na III ciklus studija u studijskoj 2022/2023. godini na DOKTORSKI STUDIJ Filozofija i evropski identitet za rok od 15 dana, a u skladu sa prethodnom obavijesti od 03. 09. 2022. godine, od dana objavljivanja Obavijesti u dnevnom listu Dnevni avaz, kao i na web stranici Univerziteta i Filozofskog fakulteta. Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, ulica Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo. Tekst konkursa i obrazac prijave mogu se vidjeti na www.ff.unsa.ba. Produženje konkursa neće odlagati prijem kandidata koji su već konkurirali.