Obavještenje | Prism Research & Consulting d.o.o. objavljuje Oglas za honorarni posao

Prism Research & Consulting d.o.o.

Prism Research & Consulting d.o.o., jedna od najvećih BiH agencija za ispitivanje javnog mnijenja, marketinška i medijska istraživanja, raspisuje sljedeći

 

OGLAS ZA HONORARNI POSAO

 

Opis radnog mjesta:

Anketiranje na terenu, u domaćinstvima ispitanika;

Anketiranje se obavlja putem PDA uređaja u kojem su programirana pitanja i odgovori. Anketiranje se obavlja po posebnoj metodologiji. Posao je honorarni, obavlja se ovisno od potrebama, ali su na različitim poslovima angažirani stalni anketari. Anketari su plaćeni na osnovu broja urađenih anketa. Troškovi transporta su plaćeni posebno.