Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske disertacije mr. sci. dr. Adnana Papovića

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Adnana Papovića pod naslovom: „Komparacija funkcionalnog ishoda operativnog liječenja nestabilnih intertrohanterinih prijeloma internom osteosintezom i dvokomponentnom parcijalnom endoprotezom kod pacijenata treće životne dobi“ za četvrtak, 12. oktobra/listopada 2023. godine u 14 sati u Sali doktorskog studija, lamela B, IV sprat, Čekaluša 90.

 

Komisija u sastavu:

  1. Prof. dr. Đemil Omerović - vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet– predsjednik
  2. Prof. dr. Adnana Talić - Tanović – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet– mentor
  3. Prof. dr. Edina Tanović – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Fizijatrija i rehabilitacija, Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet
  4. Prof. dr. Ademir Hadžismailović - vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet– zamjenski član