Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti radne verzije projekta doktorske disertacije i Izvještaja Komisije sa ocjenom prezentacije rezultata rada na doktorskoj disertaciji kandidatkinje marije Bojović, MA, dipl. ing. arh.

Arhitektonski fakultet