Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Kenana Hodžića, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

27.10.2023. godine u 11:00 sati

 

KANDIDAT: Kenan Hodžić, MA

TEMA: „PERSPEKTIVE ENERGETSKE SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U AKTUELNIM GEOPOLITIČKIM USLOVIMA“

KOMISIJA:

  1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, predsjednik;
  2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;
  3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član;

 

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo