Obavještenje o odbrani završnog rada Benine Kljuno

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Benina Kljuno, studentica integriranog studija veterinarske medicine branit će završni rad pod naslovom

 

AMERIČKA GNJILOĆA PČELINJEG LEGLA

 

dana 22.11.2023. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 sati.

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u sali 210 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.