Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije mr. sc. Snježane Đukić-Čamur

Muzička akademija

ODBRANA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Mr. sc. Snježana Đukić-Čamur, studentica trećeg ciklusa studija na studijskom programu Muzička teorija – Analiza muzičkog djela, branit će projekat doktorske disertacije pod naslovom „Razvoj kompozitorskog jezika Vojina Komadine“ (mentorica prof. dr. Amila Ramović).

Prezentacija će se održati u srijedu, 08. novembra 2023. godine u 13 sati, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Doktorski studij MAS UNSA