Obavještenje o odbrani prijedloga teme doktorske disertacije - projekta mr. Ajle Halilović

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET

DOKTORSKI  STUDIJ

ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Mr. Ajla Halilović,  student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom „Primjena mikrokontrolora u nastavi tehničke kulture u svrhu poboljšanja nastavnog procesa iz oblasti robotike“.

Prezentacija će se održati u utorak, 28. novembra 2023. godine u 10,00 sati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.