Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Mersihe Škrgić

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

 

DOKTORSKE  DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

 

 

Mr. Mersiha Škrgić branit će na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofski fakultet doktorsku disertaciju pod naslovom Mit u djelu Ingeborg Bachmann/Mythos bei Ingeborg Bachmann. Odbrana je zakazana za 14. 12. 2022. godine u 16 sati, soba br. 8/PR.

 

 

 

Pristup odbrani je slobodan.